De wijk Onderwijs & Kinderopvang Sport, Cultuur & Natuur Zorgaanbod Verhuur & Horeca Vrijwilligers

Wijk Skoatterwâld

Het e-mail adres van de wijkraad is: info@wijkskoatterwald.nl.

Het adres van de website is:  www.wijkskoatterwald.nl

De bestuursleden van de Stichting Wijkraad Skoatterwâld:

  • Greet Pels: voorzitter / nieuwsbrief / activiteiten
  • Hannie Wolters: secretaris
  • Ella van Veen: penningmeester
  • Gretha Klein Ikkink: alg. bestuurslid / Skoatterakker
  • Henriette Zoetendal: alg. bestuurslid / werkgroep kunst / verspreiding / notuliste

Verder:

  • Daniël Pit, Caleidoscoop
  • Jan Graafstra, wijkagent
  • Annie Stelma, wijkmanager Skoatterwâld, gemeente Heerenveen
  • Dick van Ens, wijkbeheer Skoatterwâld, gemeente Heerenveen
  • Coby vd Laan, wijkwethouder Skoatterwâld, gemeente Heerenveen

 

Geïnteresseerd om ons te helpen? Mail ons dan!

 

Website